Home

De Zwerm is een ecologische en sociale
woon-, werk- en leergemeenschap
(in opbouw)


Onze kernbegrippen zijn:

Eenvoud
We kiezen voor een ‘low impact’ levensstijl: (zelf)bouwen van duurzame huisjes, duurzame voorzieningen en duurzaam vervoer.

Eenheid
We dragen bij aan lokale en gezonde voedselproductie (kringloop-landbouw) en bevorderen natuurwaarden en biodiversiteit.

Samenheid
We leveren een actieve bijdrage aan de eigen én wijdere gemeenschap, op basis van vertrouwen, openheid en eigenheid.

Heelheid
We bieden (elkaar) ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei.

Gelijkwaardigheid
Onze besluitvormings- en organisatiestructuren zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en doen recht aan zowel individu als groep.

Overvloed
Onze lokale economie is gebaseerd op delen, wederzijdse hulp, economische zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Verbondenheid
We zorgen, binnen redelijke grenzen, voor elkaar, waarbij we uitgaan van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Cultuur
We stimuleren creativiteit in al zijn veelvormigheid, inclusief respect voor en actief bijdragen aan lokale culturele tradities.